stopień doktora habilitowanego uzyskany w dyscyplinie socjologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego – na podstawie rozprawy Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie post­industrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich.