Europa nordycka i bałtycka

Dania

Estonia lub Estonia

Finlandia

Islandia

Litwa

Norwegia

Łotwa

Szwecja

Rosja

 

Ciekawe informacje w języku niemieckim dostępne są w:

Nordeuropa-Portal
Instytutu Europy Północnej
Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie