MA theses supervised by Kazimierz Musiał

 

2019

Adrianna Ebert: Napoleon og Østersjøen. Opprettelsen av Østersjøregionen under Napoleonskrigene i lys av critical junctures teori. (Napoleon a Morze Bałtyckie. Kształtowanie się regionu bałtyckiego podczas wojen napoleońskich w świetle teorii o critical junctures)

Karolina Hofman: Är Sverige verkligen världens mest jämställda land? En analys av kvinnors ställning i det svenska samhället. (Czy Szwecja rzeczywiście jest najbardziej równouprawnionym krajem świata? Analiza pozycji kobiet w szwedzkim społeczeństwie)

Mateusz Krzesiński: Mellom objektiv sannhet og virkelighetsoppfatning. Analyse av manipulasjonsstrategier i den norske dokumentarserien Innafor produsert av NRK. (Między obiektywną prawdą a interpretacją rzeczywistości. Analiza strategii manipulacyjnych w norweskim serialu dokumentalnym Innafor produkcji NRK)

Marta Orciuch: Det bortglömda mediet inom postindustriellt samhälle. Svenska offentliga radions ställning inför den utvecklande teknologin. (Zapomniane medium w postindustrialnym społeczeństwie. Szwedzkie radio publiczne wobec rozwijającej się technologii)

Michał Przybysz: Utvecklingen av Europeiska Unionens östliga politik. Verksamheten och giltigheten av det östliga partnerskapets initiativ. (Ewolucja polityki wschodniej Unii Europejskiej. Funkcjonowanie i zasadność inicjatywy Partnerstwa Wschodniego)

Agata Ścisłowicz: Adopsjon fra sør-korea – en del av norsk utviklingspolitikk? (Adopcja z Korei Południowej – element polityki rozwojowej Norwegii?)

Patrycja Skrzypoń: Konsten att sälja ett land – på vilket sätt har det avlägsna Island blivit till en attraktiv turistdestination och hur används nation branding teori för att främja Island. (Jak dobrze sprzedać kraj- w jaki sposób daleka Islandia stała się atrakcyjnym kierunkiem turystycznym i jak wykorzystuje teorię nation brandingu by się promować)

Daria Styn: Polakkers møte med den norske sosiale institusjonen – Barnevernet. (Spotkanie Polaków z norweską instytucją społeczną – Barnevernet)

 

2016

Anita Arcimowicz: Utvikling av norsk nordområdepolitikk (Rozwój norweskiej polityki na obszarach północnych)

Zuzanna Gadomska: STADSPLANERING SOM ETT FÖRVERKLIGANDE AV SVENSKA VÄRDERINGA (Projektowanie miast jako urzeczywistnienie szwedzkich wartości)

Lena Gajdziś: Fra barmhjertig åbenhed til tiltagende kontrol. Dansk indvandringspolitik i den seneste tid (Od wielkodusznej otwartości do zwiększającej się kontroli. Duńska polityka imigracyjna w ostatnim czasie)

Dawid Gał: Medienarrations påverka utveckling av det mångkulturella svenska samhället (Wpływ narracji medialnej na rozwój idei społeczeństwa wielokulturowego w Szwecji)

Dominika Głąbińska: Vem är svensk? Det globala hotet mot demokrati och hur det förhåller sig till identitet (Kto jest Szwedem? Globalne zagrożenie dla demokracji w aspekcie świadomej tożsamości)

Marcin Lewandowski: Fremstilling af relationerne mellem Grønland og Danmark i avisen Berlingske mellem 2009-2016 (Przedstawienie relacji grenlandzko-duńskich w dzienniku Berlingske w latach 2009-2016)

Paweł Pogorzelski: ESTLAND SOM ET NORDISK LAND (Estonia jako kraj nordycki)

Marcelina Wolny: Utdannings rolle i informasjonssamfunnet. En sammenliknende analyse av skolesystemer i Finland og Singapore. (Rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Analiza porównawcza systemów szkolnictwa w Finlandii i Singapurze)

Natalia Mazur: FISKERIET I NORGE som framtidspotensial for Norges næringsutvikling (PRZEMYSŁ RYBNY W NORWEGII jako potencjał gospodarczy na przyszłość)

 

2015

Agata Larysz: INNFLYTELSE AV GEOGRAFISKE FAKTORER LIVET I NORD-NORGE (Wpływ czynników geograficznych na życie w Północnej Norwegii)

Hanna Skrzypiec: Lösningar inom den svenska jämställdhetspolitiken och hur de framställs i den polska mediediskursen (Rozwiązania szwedzkiej polityki równościowej oraz ich obraz w polskim dyskursie medialnym)

Katarzyna Zych: En kritisk diskursanalyse af Aleqa Hammonds diskursive praksisser (Krytyczna analiza dyskursu praktyk dyskursywnych Aleqi Hammond)

 

2014

Agata Cieklińska: I TJENESTE FOR NORGES OFFENTLIGE DIPLOMATI. („Innovasjon Norge” w służbie norweskiej dyplomacji publicznej)

Michał Ciesielski: HOMOSEKSUALITET I DANMARKLOVGIVNING, NGO’ER, DEN OFFENTLIGE MENING (HOMOSEKSUALIZM W DANII – PRAWODAWSTWO, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, OPINIA PUBLICZNA)

Agnieszka Kajka: LØK SOM EN METAFOR FOR BILDET AV POLAKKER I NORSKE MEDIER. HVOR MYE LAG FINNES DET FAKTISK? (Cebula jako metafora wizerunku Polaków w norweskich mediach. Ilu warstw można się faktycznie doliczyć?)

Marcelina Kowalik: BALTIC SEA CULTURAL CENTRE I GDAŃSK SOM ET EKSEMPEL GOD PRAKSIS I EU-STRATEGI FOR ØSTERSØOMRÅDET (Nadbałtyckie Centrum Kultury przykładem dobrych praktyk w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego)

Adam Łukasik: Norges og Polens nye offentlig diplomati i det 21. århundre. (Nowa dyplomacja publiczna Norwegii i Polski w XXI wieku)

Karolina Maj: NORSK ARKITEKTUR SOM EN MÅTE Å REKLAMER FOR NORGE I UTLANDET. (Architektura norweska jako metoda promocji kraju za granicą)

Karolina Nowosielska: FOTOGRAFISKE PROSJEKTER OG INITIATIVER SOM MIDDEL TIL UTVIKLING AV COUNTRY BRANDING AV NORGE (Projekty oraz inicjatywy fotograficzne jako narzędzie w budowaniu country branding Norwegii)

Karolina Pokrasen: Etnisk diskriminering i fråga om integrationspolitik i Sverige. (Dyskryminacja etniczna w perspektywie rozwoju polityki integracyjnej w Szwecji)

Rutkowski Dariusz: To billeder af Danmarks image skabende foranstaltninger under økonomisk krise i årene 2008-2013. (Dwa obrazy działań budujących wizerunek Danii w dobie kryzysu ekonomicznego w latach 2008 - 2013.)

Maja Ułasik: SVERIGES JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK – EN FÖREBILD FÖR ANDRA LÄNDER? (Polityka równościowa Szwecji – wzór dla innych państw?)

 

2013

Sławińska Martyna – Smak Danii. Analiza zależności między jedzeniem a tożsamością w Nowej Kuchni Nordyckiej (Smagen af Danmark. En analyse af sammenhærgen mellem mad og identitet i Det Ny Nordiske Køkken)

Kozakiewicz Roma – Brak kadry medycznej. Rekrutacja polskich lekarzy rozwiązaniem problemu (Lægemanglen i Danmark. Rekruttering af polske læger som en løsning til problemet)

Kamińska Marta – Kreatywny bunt czy efektowna efemeryda? O street arcie w Danii (Et kreativt oprør eller et attraktivt døgnflue-fænomen? Om gadekunst i Danmark)

 

2012

Bugała Katarzyna – Równouprawnienie w systemie edukacji przedszkolnej i podstawowejporównanie sytuacji równouprawnienia w Szwecji i Polsce (Jämställdhet i lågstadieskolan - en jämförelse av jämstelldhetssituation i Sverige och Polen)

Szczawiński Łukasz – Jak ideały szwedzkiego Domu Ludu stworzyły jego ciemną stronęanaliza praktyk eugenicznych i sterylizacyjnych Szwecji w latach 1935-1976 w relacji do podstaw ideologicznych modelu szwedzkiego (Har det goda folkhemmets ideal har skapet dess skuggsida - en studie kving Sveriges eugenik och steriliseringspraktik mellen åren 1934-1975 och dess relation till den svenska modellens grundläggande ideer och ideologiska rötter)

Świderska Joanna – Stereotypy Polaków o Islandii i Islandczykach (Polackers stereotyper om Island och islänningar)

Klimek Katarzyna – Marka Gdańska w oczach nordyckich turystów (Gdansks brand i nordiske turisters øjne)

Łuczyńska Marta – Duńskość, taka jaką mają widzieć inni... O duńskości jako produkcie skonstruowanym na potrzeby otaczającego świata (Danskhed som andre skal se den... Om danskhed som produkt konstrueret for omverden)

Pawelczyk Elżbieta – Służba zdrowia w Polsce i Szwecji do roku 2010 – porównanie (Hälso och sjukvård i Polen och Sverige till 2010 – jämförelsen)

 

2009

Lewandowska Natalia – Jakość życia osób starszych w Norwegii – rola rodziny a rola państwa dobrobytu (Livskvaliteten til eldre mennesker i Norgefamiliens og velferdsstatens rolle) 2009

Zborowski Maciej – Turystyka jako czynnik rozwoju. Trójmiasto i Karlskrona (Tourism as a factor of development. Case study of Tri – city and Karlskrona);

 

2008

Strutyńska Izabela – Równouprawnienie w szkolnictwie wyższym jako aspekt równouprawnienia na szwedzkim rynku pracy

Jurak Beata – Złożony krajobraz. Badanie jakościowe środowiska polskich imigrantów w Oslo

Składanowska Magdalena – Szwedzka polityka energetyczna w perspektywie lat 2010 i 2016

Lament Karina – Model edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i Szwecji

Lewińska Dagmara  – Powstawanie narodu. Zmiany społeczno – polityczne na Grenlandii od momentu włączenia wyspy jako integralnej części do Królestwa Danii; 

Prusinowska Magdalena – Samowie w Szwecji – perspektywa interdyscyplinarna

Zielińska Małgorzata  - Nauczanie języków obcych w szkołach duńskich, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka chińskiego

Zabuska Aleksandra  – Specjalistyczne kształcenie zawodowe (Kvalificerad Yrkesutbildning) – trafna odpowiedź na potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy

 

2007

Kieloch Agata -  Debata wokół Norwegii i UE w norweskiej prasie

Gorszka Małgorzata – Polityka państwa, organizacje społeczne i opinia publiczna wobec kwestii homoseksualizmu w Szwecji

 

2006

Bąk Małgorzata – Norwegia w służbie pokoju – historyczne i społeczne przyczyny norweskiej polityki pokojowej po zakończeniu Zimnej wojny

Gizińska Alina – Zmiany w Uniwersytecie Duńskim na początku XXI wieku

Wróbel Edyta – Polska polityka zagraniczna a kraje Europy Północnej 1989-2005

Kiełkowska Katarzyna – Perspektywy rozwoju polsko - norweskich powiązań ekonomicznych i politycznych we współczesnym świecie

 

2005

Wejs Maria – Od neutralności do.... Rozwój szwedzkiej doktryny polityki zagranicznej

Kurgan Dominika – Czy Dania potrzebuje kampanii społecznych?

Domachowska Małgorzata – Dania jako nieposłuszne dziecko UE. Analiza szczególnego duńskiego członkostwa we Wspólnocie

Borowczak Anna – Wzrost zwolnień chorobowych. Kryzys szwedzkiego państwa dobrobytu?

Grzechnik Marta – Definiowanie historycznego regionu Morza Bałtyckiego. Analiza badań nad przeszłością regionu

Wójtowicz Paweł – Skutki Wojny Zimowej jako przyczyna przystąpienia Finlandii do wojny z ZSSR u boku III Rzeszy w 1941 r.

Łukasik Marta – Państwo opiekuńcze jako miejsce walki o uznanie w Stanach Zjednoczonych i Norwegii. Słowa kluczowe: Analiza dyskursu; uznanie; szczęście; zaufanie; państwo; jednostka; grupa;

Kulas Jakub – Zjawisko małżeństwa i konkubinatu na przełomie wieków w Danii

 

2004

Królas – Białk Katarzyna – Wpływ linii promowej na integrację nadbałtycką i rozwój transportu morskiego na przykładzie linii Stena Line Gdynia-Karlskrona

 

Bachelor theses supervised by Kazimierz Musiał

 

2009-

Podobas Natalia – Przy pomocy Danii do Unii Europejskiej. Duńska polityka zagraniczna wobec krajów bałtyckich (Ved hjælp af Danmark på vej til EU. Dansk udenrigspolitik mod Baltikum)

Szczepaniak Katarzyna – Wpływy amerykańskie na kulturę duńską po 1945 r. (Amerikanske indflydelse den danske kultur);

Kolarz Kinga – Meczety w Danii i ich rola w społeczeństwie muzułmanów duńskich (Moskeer i Danmark og deres rolle i det danske muslimske samfund);

Gajewska Alina  – Obraz Polski i Polaków w duńskiej prasie codziennej (Billede af Polen og polakker i den danske dagligpresse);

Wojciechowska Anna  – Dyskusja wokół recepcji traktatu lizbońskiego w Szwecji (Diskussion omkring Lissabonfördragets mottagande i Sverige);

Renda Aleksandra – Norwegia i UE – Przyczyny i skutki wyników referendum z 28. listopada 1994 (Norge og EU – veien til og følger av resultatene av folkeavstemningen av 28. november 1994);

Ostrowska Agnieszka – Stosunek Szwecji do członkostwa w unii gospodarczej i walutowej (Sveriges hållning till ett medlemskap i ekonomiska och monetära unionen);

Czuduk Monika – Od pacjenta do mieszkańca – analiza rozwoju i roli instytucji sykehjem w norweskim społeczeństwie (Fra patient til beboeranalyse av sykehjemmets utvikling og rolle i det norske samfunnet);

Adamski Krzysztof  – Polityka pracy w Szwecji w latach 1946-1976 (Arbetspolitik i Sverige under åren 1946-1976);

Bączek  Paulina – Kształcenie ustawiczne w Szwecji jako narzędzie aktywizacji zawodowej (Vuxenntbildning i Sverigeett redskap för yrkesaktivering);

Jaszowska Joanna – Zmiany w nauczaniu Samów: kształtowanie tożsamości etnicznej wśród rdzennych mieszkańców północnej Norwegii, analiza na podstawie reform w szkolnictwie norweskim w latach 90-tych (Samisk opplæring i endring: hvordan gjenskapes identitet blant moderne urfolksungdom, vurdert bakgrunn av skolereformer i Norge 1980-tallet);

Thiede Aleksandra – Polska siła robocza w Norwegii (Polsk arbeidskraft i Norge);

 Szwajewski Bartłomiej – Wybrane aspekty formalno – prawne inwestowania przez polskich przedsiębiorców w Danii (Udvalgte formelle og retlige aspekter af investering i Danmark for polske erhvervsmænd)

Pawelczyk Elżbieta – Wyspy Alandzkie jako autonomiczne terytorium Finlandii (Åland som ett självstyrt landskap inom Finland

 

2010

Łuczyńska Marta – Rola uniwersytetów ludowych w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Danii (Folkenhøjskolens rolle i udviklingen af det civile samfund i Danmark)

Kuropatwiński Maciej – Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej jako inicjatywa polsko – szwedzka (Europeiska Unionens Östliga Partnerskap som ett svenskt - polskt initiativ);