dr Kazimierz Musiał
- Katedra Skandynawistyki -
Uniwersytet Gdański

Nauka o polityce
zajęcia w semestrze zimowym 2004

 Data:

Referenci:

Temat zajęć:

Lektura podstawowa:

5.10

 

wprowadzenie do tematu zajęć

Co to jest polityka?

Zieliński, Tansey

 

 

IDEE

 

12.10

Dudek, Jarosz

Jażdżewski

Demokracja

Subsydiarność

Buksiński (1996)

Antoszewski (1997)

Hagopian 15-33

19.10

Smoleń

 

Konkol

Społeczeństwo obywatelskie

 

Partie polityczne - narzędzie czy sprawcy polityki?

Olszewski, Zmierczak 115-148, 167-173.

 

Sztumski

26.10

Łobejko Kaczorowska

Utopia i Rewolucja

Dystopia

Tekst dzieła Tomasza More’a pt.:Utopia,

9.11

Misiun

Mosek

Kapitalizm, Socjalizm

Hagopian 47-63,

Olszewski, Zmierczak 173-177, 241-253

16.11

Rzewuska

Smętny-Sowa

Nacjonalizm

 

Hagopian 65-78, 95-103; Lindström 24-60

http://www.nationalismproject.org/

23.11

Sudujko

Feminizm

Ekologizm

Hagopian 95-103

 

 

IDEOLOGIE

 

30.11

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Podstawy demokratyczne państwa

 

Machiavelli - Książe

http://www.philosophypages.com/ph/macv.htm

7.12

Świętochowska

Lew

 Konserwatyzm i partie konserwatywne

 

Prawa obywatelskie

Szacki, Kulesza
Hagopian 184-197
Veen

14.12

Wąsowicz

Liberalizm 
 

Gray; Hagopian 170-183
Olszewski, Zmierczak 158-166, 223-232, 271-273

21.12

Żuk

Ruszcz

Partie liberalne, w tym w Skandynawii

 

Liberalizm a kapitalizm

Bell, Galston, Rawls, Thurow

Nilsson 206-230

4.1

Lechman

Gatz

Puczyłowska

Socjaldemokracja

 

Komunizm i Partie komunistyczne Skandynawii

Hagopian 119-156
Olszewski, Zmierczak 255-268
Rühle

11.1

Kryszewska

Utopia a państwo dobrobytu

 

Tokarczyk

18.1

Wieczorkowska

Ideologia państwa opiekuńczego

 

Edvardsen, Hagtved, Elvander 219-255


 Literatura zalecana:

Antoszewski, Andrzej: "Współczesne teorie demokracji", Studia z Teorii Polityki Tom II, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 7-29.

Antoszewski, Andrzej; Ryszard Herbut: Leksykon politologii. Wrocław: atla 2, 1999 i późniejsze.

Bell, Daniel.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Berlin, Isiah: Cztery eseje o wolności. Warszawa, PWN, 1994. *oryginał z 1969

Buksiński, Tadeusz: Racjonalność współdziałań – szkice z filozofii polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 1996.

Edvardsen, Terje Steen i Bernt Hagtvet (red.): Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Warszawa: PWN, 1994.

Elvander, Niels: Skandinavisk arbetarrörelse. Stockholm: Liber/Publica, 1980.

Galston, W.A.: Cele liberalizmu. Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. St. Batorego, 1999.

Gray, John: Liberalizm, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1994.

Hagopian, Mark N.: Ideals and Ideologies of Modern Politics. New York; London: Longman, 1985.

Kulesza, Władysław: Ideologie naszych czasów, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Lindström, Ulf: Fascism in Scandinavia 1920-1940. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1985.

Nilsson, Torbjörn: “Scandinavian Liberalism - Prophets instead of Profits“. In: Øystein Sorensen; Bo Stråth (ed.): The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, 1997.

Olszewski, Henryk; Maria Zmierczak: Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań: Ars boni et aequi, (Wydanie II)

Peterson, Olof: Die politischen Systeme Nordeuropas, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1989.

Rawls, J.: Liberalizm polityczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

Rühle, Hans; Hans Joachim Veen (hrsg.) Sozialistische und kommunistische Parteien in Westeuropa 2. Nordländer. Opladen: Leske und Budrich, 1979.

Szacki, Jerzy: Liberalizm po komunizmie, Warszawa: społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1994.

Sztumski J.: Elity. Ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice: Śląsk, 1997.

Tansey, Stephen D.: Nauki Polityczne. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2001.

Thurow, L.C.: Przyszłość kapitalizmu: jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.

Tilton, Tim: The Political Theory of Swedish Social Democracy. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Tokarczyk, Roman: Współczesne doktryny polityczne. Kraków: Zakamycze, (wydanie  XII) 2003.

Veen, Joachim (hrsg.): Christlich-demokratische und konservative Parteien in Westeuropa 4. Paderborn: Schöningh, 1994.

Zieliński, Eugeniusz: Nauka o państwie i polityce, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 1999.

Ziembiński, Zygmunt: Elementy Socjologii. Poznań: Ars boni et aequi, 1993.

 

Warunki zaliczenia:
Aby uzyskać zaliczenie należy opracować temat i indywidualnie lub w grupie przygotować referat na temat będący przedmiotem danych zajęć. Można też opracować część tematu, np. poprzez sporządzenie szczegółowo opisanej listy bibliografii. Przygotowaną pracę należy przesłać pocztą e-mailową na utworzone forum dyskusyjne. Zaliczenie będzie wpisane na podstawie przedłożonej pracy pisemnej.


Powrót do strony głównej