Katedra  Skandynawistyki UG

dr Kazimierz Musiał

Zajęcia / daty i zagadnienia Seminarium magisterskie IV rok 2003/2004

 

II semestr  - (luty-czerwiec 2004) stan na 02.03.2003

 

 

 

01.03.2004, 16:30 - 18:00

1.Bibliografia

Lektura: Chodubski 50-58

 

02.03.2004, 13:15-14:45

2. Techniki zbierania materiałów źródłowych

Lektura: Chodubski 59-65

 

22.03.2004, 16:30 - 18:00

3. Wiedza źródłowa

Lektura: Chodubski 66-71

 

23.03.2004,  13:15-14:45

4. Opracowanie materiałów badawczych

Lektura: Chodubski 121-126

 

05.04.3004, 16:30 - 18:00

5. Przypisy, załączniki, materiały ilustracyjne, indeksy

Lektura: Chodubski 127-131

 

06.04.2004,  13:15-14:45

6. Prezentacje Indywidualne

Małgorzata Bąk (oponent ...............................................)

Anna Borowczak (oponent .................................................)

 

19.04.2004, 16:30 - 18:00

7. Prezentacje Indywidualne

Małgorzata Domachowska (oponent ...............................................)

Marta Grzechnik (oponent ...............................................)

 

20.04.2004, 13:15-14:45

8. Prezentacje Indywidualne

Dominika Kurgan (oponent .................................................)

Jakub Kulas (oponent .................................................)

 

17.05.2004, 16:30 - 18:00

9. Prezentacje Indywidualne

Marta Łukasik (oponent .................................................)

Michał Szlas (oponent .................................................)

Maria Wejs (oponent .................................................)

 

18.05.2004,   13:15-14:45

10. Prezentacje Indywidualne

Paweł Wojtowicz (oponent .................................................)

Katarzyna Królas-Białk (oponent .................................................)

 

 

Literatura do seminarium:

Apanowicz, Jerzy (2003): Metodologia nauk, Toruń: Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Chodubski, Andrzej (1998): Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Daniłowicz, P.; Z. Sawiński; F., P. Sztabińscy; A. Wejland: Podręcznik socjologicznych badań ankietowych.

Harrison, Lisa (2001): Political Research. London: Routlage.

NEUMAN, WILIAM LAWRENCE (2000): Social research methods. Qualitative and quantitative approaches, Boston: Allyn and Bacon.

Sztumski, J. (1999): Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Śląsk.

Pilch, Tadeusz; Teresa Bauman (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

 

 

 

Aby wysłać e-mail do wszystkich uczestników seminarium napisz na adres semaskan@univ.gda.pl

Powrót do strony głównej