Doświadczenie i Zainteresowania Badawcze:

 

In English - Research Interests and Experience

Auf Deutsch - Wissenschaftliche Interessen und Erfahrung

 

 

Realizowane tematy badawcze:

Wspólnoty epistemiczne i reżimy wiedzy w Europie Północnej

Dyplomacja publiczna w regionie nordycko-bałtyckim

Umiędzynarodowienie i zmiany tożsamościowe w Europie Północnej

Zmiany polityki publicznej i jej konsekwencje dla szkolnictwa wyższego w Europie Północnej

Realizacja tego tematu wiąże się z ukończoną w 2013 r. rozprawą habilitacyjną pt. Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich.

 

 

 

Uprzednio realizowane tematy:

 

Małe państwa w polityce międzynarodowej

 

Skandynawski model państwa opiekuńczego

 

Relacje Kulturalne, Polityczne i Ekonomiczne w regionie Morza Bałtyckiego

 

Integracja regionalna i rola uniwersytetów w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

 

 

Publikacje